Glommersträsk VVO kallar markägare och medlemmar till ordinarie jaktstämma.

Söndag 20 maj kl.16.00

Plats: Parkskolans elevtorg

Ärenden: Sedvanliga, samt två inkomna motioner som skall upp till beslut.

1. Införande av markägarfond

2. Styrelsens sammansättning

VÄL MÖTT !

Styrelsen

Följ & Gilla oss: