Glommersträsk VVO Kallar markägare och medlemmar till ordinarie jaktstämma Lördagen den 15 Augusti 2020
Plats: Paviljongen (vid skjutbanan)
Tid: 15.00
Ärenden: sedvanliga samt inkomna motioner som behandlar följande:

  • Mark till skyttepaviljongen
  • Kallelse till stämma
  • Inköp av bandsåg
  • Inrätta rekryteringsfond
  • Jämställdhet i älgskogen
  • Avskjutning
  • Stimulans till kalvskyttar
  • Slaktrester sprids i skogen
  • Jaktkortsavgift
  • Köttavgift
    Väl mött: styrelsen
    Se kallelsen i .PDF-format på följande länk: <Kallelse.pdf>

Vi träffs på skjutbanan den 15 aug klockan 10.00 för skytte och samvaro.