För inloggade medlemmar finns nu protokoll från jaktstämman 2020 att ladda ned. Välj menyval ”Medlem” + ”Documents” och sedan ”Protokoll” i menyvalet på dokumentsidan. För inloggningsuppgifter kontakta ordföranden i föreningen.