Länk: Rekommendationer från Svenska Jägareförbundet till våra medlemmar och organisationer, skjutbanor med flera.