Det finns mycket att läsa om kalibrar på ”nätet” för den intresserade.
Här ett exempel om 30-06: Läs (Wikipedia)

Man kan såklart förutom 30-06 även läsa om t.ex. 8×57 JS.. som egentligen heter IS.. ”Infanterie Spitz”.. Läs mer.. (Wikipedia)
(”JS” är ett översättningsmisstag från den tyska frakturstilens ”IS” som sedan fått omfattande spridning.)