Glommersträsk VVO

Kallar markägare och medlemmar till ordinarie jaktstämma Lördagen den 14 Augusti 2021

Plats: Paviljongen (vid skjutbanan)

Tid: 15.00

Ärenden: sedvanliga samt inkomna motioner som

 behandlar följande:

  • Mark till skyttepaviljongen
  • Kallelse till stämma
  • Inköp av bandsåg
  • Inrätta rekryteringsfond
  • Jämställdhet i älgskogen
  • Avskjutning
  • Stimulans till kalvskyttar
  • Slaktrester sprids i skogen
  • Jaktkortsavgift
  • Köttavgift

                                           Väl mött: styrelsen