Adress:

Glommersträsk VVO
Jonas Boström
Moräng
104
930 81 Glommersträsk

Postgiro Nr: 52 60 33-6

Styrelse & Jaktledare

Ordförande & Jaktledare Ordinarie: Jonas Boström
Telefon: 070 607 05 06
e-post   Obs! Ny e-postadress fr.o.m. 2020-08-30.

Jaktledare, vice: Emil  Lundqvist
Telefon: 070 376 50 50

Jaktledare, vice: Thomas Törnberg
Telefon: 070 340 28 68

Kassör: Anders Hedlund

Sekreterare: Thomas Törnberg

Hemsida: Admin
e-post
(Om du har frågor, tips eller synpunkter på hemsidan)