Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag
Ingemar Stenmark

SKJUTBANA ÖPPETTIDER
ÄLGSKYTTEBANA 

Älgskytte och fältskyttechef  tel 070 311 28 51

Älgbana med ELEKTRONISK MARKERING vilket innebär korta väntetider!

Medlemsavgift/Årsavgift: 200 Kr.
I årsavgiften ingår fria serier!  d.v.s. du betalar endast medlemsavgiften och därefter utgår ingen avgift för varje serie. 

Från och med första onsdag i augusti: 

Onsdagar: 18:00 – 20:00

Fredagar: 18:00 – 20:00

Alla dagar sista veckan före älgjakten.

 

FÄLTSKYTTE (100, 200, 300 m) 

Älgskytte och fältskyttechef  tel 070 311 28 51

Tillgänglig.
SKEETBANA 

Skeetbanechef  tel. 070 607 05 06

Enligt överenskommelse.

Hitta till Glommersträsk skjutbanor: